• Plan managerial 2019-2020
  • Planul de actiune al scolii 2019-2023
  • Raport anual de evaluare interna a calitatii 2018-2019