Şcoala 20
         Prezentare
         Misiunea şcolii
         Corpul profesoral - an scolar 2017-2018
         Priorităţi

Istoric
         Cartier Ciarda Roşie
         Şcoala ieri şi azi

Obiective
         Obiective curriculare
         Obiective financiare
         Alte Obiective

Info
         Comisii, catedre
        
Galerie foto
         Excursie
         Halloween
         Scoala in 2017
         Activitati 2017
         Scoala in 2018
         Activitati 2018
        

Şcoala Gimnazială nr. 20 Timisoara


Obiective curriculare


 

 • Asigurarea documentelor curriculare, a manualelor şi a bazei logistice necesare desfăşurării activităţilor curriculare;
 • Dezvoltarea elementelor de natură organizaţională modernă existente la nivelul unităţii noastre, asigurarea aplicării corecte a legislaţiei şcolare prin asumarea priorităţilor definite de Programul Guvernamental privitor la învăţământ;
 • Elaborarea proiectului C.D.S. în raport cu interesele şi aptitudinile elevilor, cu misiunea şcolii;
 • Asigurarea desfăşurării activităţii extracurriculare şi a concursurilor şcolare;
 • Organizarea colectivelor de catedră şi a comisiilor metodice;
 • Asigurarea şi abilitarea consultantului în probleme de curriculum pentru cadrele didactice;
 • Asigurarea organizării şi desfăşurării tezelor unice naţionale;
 • Asigurarea calităţii în actul educaţional;
 • Evaluarea periodică a activităţii desfăşurate în şcoală pe baza standardelor specifice;
 • Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional;
 • Dobândirea de noi competenţe profesionale şi dezvoltare de competenţe metodice şi sociale;
 • Educarea în spiritul integrării europene.


 

© 2008 - 2019 Şcoala Gimnazială nr. 20 Timişoara, structură a Colegiului Tehnic Electrotimiş, Timişoara                

"Ceea ce vrem să vedem este că aleargă copilul după cunoaştere şi nu cunoaşterea după copil"
George Bernard Shaw