Din anul 2018 s-a revenit la denumirea de Liceul Tehnologic Electrotimis. Colegiul Tehnic Electrotimiş a fost înfiinţat în anul 1973 prin transferul Liceului Industrial Târgu Mureş prin relocare în Timişoara sub tutela Intreprinderii Electrotimiş. Şcoala Profesională Elctrotimiş avizată de ministerul de resort a luat fiinţă în acelaşi an. Prima promoţie de liceu a absolvit în anul 1978. De la înfiinţare, instituţia a funcţionat ca liceu industrial şi şcoala profesională, având organizate şi cursuri pentru şcoala de maiştri până în 1997 şi şcoala postliceală în perioada 1992-1997. Incepând cu anul 1990, şcoala s-a subordonat Ministerului Invăţământului, respectiv Ministerul Educaţiei Naţionale, formă în care funcţionează şi în prezent.Din anul şcolar 2011-2012 şcoala a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic Electrotimiş.