Timisoara, str. Matei Millo nr. 2A, tel./fax:0256222444; e-mail:electrotimis@yahoo.com; www.colegiultehnicelectrotimis.ro

    Asociația Electrotimis 25+ reunește fosti elevi si profesori ai Liceului Electrotimiș din Timișoara. Sediul asociatiei este în Timisoara, jud. Timis, str. Matei Millo nr.2A, în incinta Colegiului Tehnic Electrotimis din Timișoara. Asociaţia se înfiinţează în vederea strângerii legăturii dintre școală şi mediul social economic prin organizarea unor activităţi, care au unul sau mai multe dintre următoarele obiective: -stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între Colegiul Tehnic Electrotimiș din Timișoara şi absolvenţii săi, între absolvenţii înşişi din toate domeniile şi de pretutindeni; -promovarea imaginii şi ridicarea prestigiului Colegiului Tehnic Electrotimiș din Timișoara prin organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar şi social; -cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea educațională a Colegiului Tehnic Electrotimiș,
-sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învaţămant şi cercetare din școală;
-dezvoltarea colaborării internaţionale cu organizaţii similare;
-menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice Colegiului Tehnic Electrotimiș din Timișoara
.