Timisoara, str. Matei Millo nr. 2A, tel./fax:0256222444; e-mail:electrotimis@yahoo.com; www.colegiultehnicelectrotimis.ro

Profil: TEHNIC
Filieră: TEHNOLOGICĂ
Domeniul: PRODUCȚIE MEDIA
Calificarea profesională (NIVELUL 4) : TEHNICIAN OPERATOR PROCESARE TEXT-IMAGINE
Domeniul: ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI
Calificarea profesională (NIVELUL 4) : TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZARI