Şcoala 20; Gradinita PP8
         Prezentare
         Misiunea şcolii
         Corpul profesoral
         Priorităţi
EVALUARE NATIONALA - CLASA a VIII-a - iunie 2021
Istoric
         Cartier Ciarda Roşie
         Şcoala ieri şi azi

Obiective
         Obiective curriculare
         Obiective financiare
         Alte Obiective

Info
         Comisii, catedre
        
Galerie foto
         Excursie
         Activitati
         Scoala
         "20 PE VAL"
        

Şcoala Gimnazială nr. 20 Timisoara
Şcoala 20 se prezintă


 

      Viziunea managerială
Întreaga activitate din şcoală va fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Contextul general actual şi direcţiile stabilite de documentele educaţionale în vigoare constituie premise solide de continuare a eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învaţa pe tot parcursul vieţii, competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale.
      Întregul proces de instrucţie şi educaţie al şcolii trebuie să fie centrat pe un set de valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri.

      Valori promovate:

  • Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate.
  • Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
  • Cooperarea - a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
  • Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
  • Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
  • Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.


      Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel încât să permită:
  • cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi relaţii democratice, responsabilitate şi profesionalism;
  • crearea unui climat socio-afectiv securizant în spaţiul şcolar;
  • realizarea cooperării reale în cadrul şcolii vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului;
  • promovarea "imaginii şcolii" prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi-profesori.

 


© 2008 - 2024 Şcoala Gimnazială nr. 20 Timişoara, structură a Liceului Tehnologic Electrotimiş, Timişoara                

"Ceea ce vrem să vedem este că aleargă copilul după cunoaştere şi nu cunoaşterea după copil"
George Bernard Shaw