Şcoala 20; Gradinita PP8
         Prezentare
         Misiunea şcolii
         Corpul profesoral
         Priorităţi
EVALUARE NATIONALA - CLASA a VIII-a - iunie 2021
Istoric
         Cartier Ciarda Roşie
         Şcoala ieri şi azi

Obiective
         Obiective curriculare
         Obiective financiare
         Alte Obiective

Info
         Comisii, catedre
        
Galerie foto
         Excursie
         Activitati
         Scoala
         "20 PE VAL"
        

Şcoala Gimnazială nr. 20 Timisoara


Misiunea Şcolii cu Clasele I-VIII nr. 20


 

     Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea dobândirii de competenţe care să-i permită continuarea studiilor pentru desăvârşirea formării profesionale în concordanţă cu nevoile personale şi cerinţele sociale.

     Demersul managerial are în vedere realizarea idealului educaţional propus de Legea Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Din această perspectivă finalităţile unităţii noastre şcolare au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială. Pentru atingerea acestui deziderat activitatea instructiv-educativă din şcoala noastră trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi:

  • formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme, relaţionând cunoştinţe din diferite domenii;
  • dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală;
  • valorizarea experienţei personale;
  • dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică);
  • formarea autonomiei morale.

 © 2008 - 2024 Şcoala Gimnazială nr. 20 Timişoara, structură a Liceului Tehnologic Electrotimiş, Timişoara                

"Ceea ce vrem să vedem este că aleargă copilul după cunoaştere şi nu cunoaşterea după copil"
George Bernard Shaw