Şcoala 20; Gradinita PP8
         Prezentare
         Misiunea şcolii
         Corpul profesoral
         Priorităţi
EVALUARE NATIONALA - CLASA a VIII-a - iunie 2021
Istoric
         Cartier Ciarda Roşie
         Şcoala ieri şi azi

Obiective
         Obiective curriculare
         Obiective financiare
         Alte Obiective

Info
         Comisii, catedre
        
Galerie foto
         Excursie
         Activitati
         Scoala
         "20 PE VAL"
        

Şcoala Gimnazială nr. 20 Timisoara


Priorităţi strategice


 

      Vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:

  • ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice;
  • adoptarea strategiilor de diferenţiere a procesului instructiv-educativ;
  • orientarea managementului şcolii în direcţia menţinerii şi dezvoltării instituţionale;
  • dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC; utilizarea TIC ca instrument de
    învăţare;
  • creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, comunitate şi asigurarea disciplinei interne.

      Ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea cadrelor didactice în derularea acesteia, în speranţa realizării unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală.
      Cadrele didactice propun activităţi care se subsumează obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial.
      Credem că, în acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile de muncă vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. De asemenea, considerăm că astfel vom transpune în practică viziunea, misiunea şi toate valorile şi principiile enunţate mai sus.

 © 2008 - 2024 Şcoala Gimnazială nr. 20 Timişoara, structură a Liceului Tehnologic Electrotimiş, Timişoara                

"Ceea ce vrem să vedem este că aleargă copilul după cunoaştere şi nu cunoaşterea după copil"
George Bernard Shaw