Şcoala 20; Gradinita PP8
         Prezentare
         Misiunea şcolii
         Corpul profesoral
         Priorităţi
EVALUARE NATIONALA - CLASA a VIII-a - iunie 2021
Istoric
         Cartier Ciarda Roşie
         Şcoala ieri şi azi

Obiective
         Obiective curriculare
         Obiective financiare
         Alte Obiective

Info
         Comisii, catedre
        
Galerie foto
         Excursie
         Activitati
         Scoala
         "20 PE VAL"
        

Şcoala Gimnazială nr. 20 Timisoara


Înscrierea în învăţământul primar 2022


 

 

 • Descrierea unităţii de învăţământ
          LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTIMIŞ TIMIŞOARA
          Strada Matei Millo nr. 2/A, Timişoara
          Tel/Fax. 0256 222444
          Structura ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 20 TIMIŞOARA
          Strada Martir Constantin RADU, nr.23
          300702, Timişoara
          Tel/Fax. 0256 222572
          Email: electrotimis@yahoo.com
          Web: http://colegiultehnicelectrotimis.ro
     www.facebook.com/Scoala-Gimnaziala-nr-20-Timisoara -si- Gradinita-PP-nr-8-Timisoara

     Ofertă
 • Activitatea clasei pregatitoare din scoala noastra se va desfasura conform programei scolare între orele 08,00-16,00 zilnic. Putem oferi în cadrul scolii noastre servirea mesei de prânz gatita la cantina scolii contracost, avand sala de mese special amenajata in cadrul institutiei.Programul include program recreativ si de efectuare a temelor sub supravegherea invatatoarei de la clasa pana la ora 16,00. Exista sala de clasa special amenajata pentru clasa pregatitoare cu dotari si mobilier specific si sala de sport. Orele de limba engleza si educatie fizica sunt predate de catre profesorii de specialitate .
     Facilităţi
 • Spaţii de educaţie moderne (9 săli de clasă primitoare, 1 laborator de informatică, sală de sport, parc pentru recreere);
 • Cabinete de logopedie, profesor de sprijin şi psiholog şcolar;
 • Excursii, competiţii sportive, concursuri şcolare;
 • Participări la proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cercuri de informatică în laborator dotat cu aparatură modernă;
 • Cercuri de desen/pictură/modelaj;
 • Cercuri de tenis de masă/badminton/majorete.
     ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE
 • 1. CERTIFICAT DE NASTERE COPIL - COPIE SI ORIGINAL PENTRU CONFORMITATE;
 • 2. CARTE IDENTITATE PARINTI/TUTORE LEGAL - COPIE SI ORIGINAL PENTRU CONFORMITATE;
 • 3. DOCUMENT CARE DOVEDESTE FAPTUL CA ESTE ORFAN DE UN PARINTE SAU DE AMBII PARINTI (daca este cazul);
 • 4. ADEVERINTA PENTRU FRATII/SURORILE CARE SUNT INSCRISI LA LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTIMIS, SCOALA GIMNAZIAL NR. 20 SAU GRADINITA PP8 TIMISOARA;
 • 5. SENTINTA DE DIVORT (in copie, daca este cazul, care certifica dreptul la custodie asupra copilului inscris a parintelui/tutorelui care face inscrierea);
 • 6. DOCUMENT CARE CERTIFICA REZULTATUL POZITIV AL EVALUARII PSIHO-SOMATICE(doar pentru copiii care implinesc 6 ani intre 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv, si vin din strainatate sau nu au frecventat gradinita);
 • 7. RECOMANDARE PENTRU INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE ELIBERATA DE GRADINITA (doar pentru copiii care implinesc 6 ani intre 1 septembrie-31 decembrie 2022 inclusiv );
 • 8. ADEVERINTA DE LA MEDICUL DE FAMILIE;
 • 9. DECLARATIE NOTARIALA IN ORIGINAL CA LOCUIESC PE UNA DIN STRAZILE DIN CIRCUMSCRIPTIA SCOLARA, DACA NU POT FACE DOVADA CU CARTEA DE IDENTITATE (valabila doar pentru criteriile de departajare.). Aceasta declaratie nu constituie un document valid pentru a demonstra domiciliul/resedinta solicitantului;
 • 10. ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA, DACA LUCREAZA LA ORICE ANGAJATOR PERSOANA JURIDICA DE DREPT PUBLIC SI PRIVAT, AFLAT IN CIRCUMSCRIPTIA SCOLARA (PENTRU CEI CARE NU LOCUIESC IN CIRCUMSCRIPTIE);
 • 11. COPIE CERTIFICAT MEDICAL DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP AL COPILULUI, UNDE ESTE CAZUL

Galerie foto


 • Circumscripţia şcolară
     Lista străzilor arondate unităţii nostre de învăţământ o puteţi consulta .
     LISTA STRAZILOR IN CIRCUMSCRIPTII
 • Informaţii pentru părinţi

Criteriile de departajare a copiilor care solicita înscrierea în învatamântul primar conform Metodologiei privind înscrierea copiilor în învatamântul primar pentru anul scolar 2022-2023, care se aplica în situatia în care exista mai multe cereri pentru înscrierea copiilor din afara circumscriptiei arondate Liceului Tehnologic Electrotimis Timisoara decât locuri libere, discutate si aprobate în Consiliul de Administratie aici

ANEXA 2-Cerere parinte evaluarea dezvoltarii copilului aici

Etapa II de înscriere: 31 MAI 2022 - 7 IUNIE 2022

Clasa pregatitoare - 17 LOCURI - in alternativa STEP BY STEP, cu program de la 8,00-16,00 si CU DOUA INVATATOARE LA CLASA

Programare telefonica pentru inscriere: zilnic intre orele 8-16, TEL. 0256222444

Program preluare dosare la secrtetariatul Liceului Tehnologic ELECTROTIMIS:

Luni - Vineri : 8 - 15,30

Informatii suplimentare:

Prof. inv. primar LIBER-LANCRANJAN SIMONA - tel. 0787812682

Prof. inv. primar BABESCU ADRIANA - tel. 0746078988

Prof. inv. primar VICAS DANIELA - tel. 0723691410


     CERERE-TIP DE INSCRIERE IN CLASA PREGATITOARE 2022 ETAPA II
     CENTRE DE EVALUARE PSIHOSOMATICA 2022 SI PROGRAMUL DE EVALUARE
     METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 2022-2023 SI CALENDARUL INSCRIERII - link ISJ TIMIS
PROCEDURA PRIVIND INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR ETAPA II PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023

Ultima actualizare a datelor: 02.06.2022

 


© 2008 - 2022 Şcoala Gimnazială nr. 20 Timişoara, structură a Liceului Tehnologic Electrotimiş, Timişoara                

"Ceea ce vrem să vedem este că aleargă copilul după cunoaştere şi nu cunoaşterea după copil"
George Bernard Shaw