Timisoara, str. Matei Millo nr. 2A, tel./fax:0256222444; e-mail:electrotimis@yahoo.com; www.colegiultehnicelectrotimis.ro

       Oferta de educaţie şi formare profesională a şcolii este adaptată la cerinţele comunităţii locale şi la dinamica pieţei muncii europene, în următoarele domenii: mecanic, electronic, electrotehnic şi producţie media, cu specializările tehnician în automatizări, tehnician în instalaţii electrice, tehnician operator procesare text-imagine şi tehnician mecatronist. O altă formă de şcolarizare este şcoala profesională, prin care pregăteşte muncitori calificaţi în aceleaşi domenii, respectiv mecanic electronica și automatizări.

Balul Bobocilor

Elevi ai Liceului Tehnologic Electrotimis.

      Unitatea şcolară aplică tehnici de predare şi învăţare moderne, dezvoltă un parteneriat activ cu agenţii economici astfel încât să poată promova o ofertă educaţională adaptată la nevoile acestora.

      Şcoala promovează cu succes relaţii de parteneriat cu agenţi economici din zonă ca: S.C.DURA AUTOMOTIVE, S.C.AEM, S.C. ELBA, S.C.AZUR, S.C.LEMAN INDUSTRIE, S.C.HURO SUPERMOLD, S.C.INTELIFORM, S.C.AGASI si altii, cu care are încheiate convenţii de colaborare. Oferta de programe de formare iniţială şi continuă, paleta calificărilor oferă elevilor Liceului Tehnologic Electrotimiş şansa de a satisface progresul şi activităţile dinamice în domeniul de formare având posibilitatea integrării într-o societate conectată la valorile europene .

       Politica şcolii de dezvoltare educaţională include următoarele obiective: - Identificarea nevoilor profesorilor şi elevilor pentru îmbunătăţirea abilităţilor profesionale - Asigurarea unor condiţii de studiu moderne pentru elevi folosind cele mai noi echipamente . - Incurajarea schimburilor profesionale între cadrele didactice de la unităţi de învăţământ similare din ţară şi din străinătate - Imbunătăţirea calităţii învăţământului profesional prin cooperare europeană în cadrul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii .
Balul Bobocilor

Elevi ai Liceului Tehnologic Electrotimis.

      Incepând cu anul 2003, în şcoală au fost implementate numeroase proiecte în cadrul programului LLP de învăţare pe tot parcursul vieţii. Majoritatea acestor proiecte s-au adresat elevilor, ca proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci, prin care s-a urmărit completarea cunoştinţelor teoretice dobândite de elevi în cadrul orelor de curs, cu abilităţi practice, dobândite într-un laborator sau loc de muncă din spaţiul european, în ideea asigurării de oportunităţi sporite în pregătirea profesională la standarde europene în educaţie. Pe lângă implementarea proiectelor de mobilitate, şcoala a fost partener şi în cadrul unui proiect pilot Leonardo da Vinci, "Step-In", prin care s-a urmarit, de asemenea, îmbunătăţirea portofoliului de competenţe şi abilităţi ale lucrătorilor din domeniul electric, în contextul transparenţei formării profesionale la standarde europene. Această politică de colaborare cu şcoli şi instituţii din alte ţări europene a fost implementată în şcoală şi se doreşte a fi continuată pe termen lung. Datorită acestei politici, instituţia a câştigat titlul de “Şcoala Europeană” în 2007. Continuând această politică au fost puse în aplicare opt proiecte LLP-LdV/IVT, 2 proiecte Comenius şi un proiect Comenius Regio, cu mobilităţi în Germania, Franţa, Italia, Belgia, Turcia, Spania, Olanda, Marea Britanie, Polonia, Lituania, Bulgaria. Ca urmare a strategiilor de management orientate spre iniţierea şi promovarea parteneriatelor internaţionale, şcoala a câştigat titlul de “Şcoală europeană” şi în 2012, pentru a doua oară . Instituţia a avut calitatea de partener în programe de reformă majore în învăţământul românesc: Şcoală de aplicaţie pentru proiectul“ Parteneriate active şcoală - întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale - PAŞII FPI.” (proiect ID 63196); proiectul ,,Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban" (POSDRU/87/1.3/S/63122; ID 63122) în urma căruia şcoala a devenit Centru de dezvoltare a carierei în educaţie.
Balul Bobocilor

Elevi ai Liceului Tehnologic Electrotimis.

      Parteneriatele internaţionale prin proiecte au condus la creşterea nivelului de calitate a serviciilor educţionale oferind cadrelor didactice posibilitatea de formare profesională, astfel încât să-şi poată diversifica cele mai moderne tehnici de predare, să proiecteze lecţii moderne, să utilizeze tehnologii noi în activitatea de predare. Nivelul de calitate în educaţie poate fi dovedit prin rezultatele elevilor şcolii obţinute la olimpiade şi concursuri profesionale. Unii dintre cei mai buni profesori îşi desfăşoară activitatea în acest liceu. Poate fi menţionat faptul că, printre ei, există profesori care sunt autori de manuale; au contribut la scrierea cărţilor didactice şi a articolelor de specialitate din reviste scolare; unii sunt profesori metodişti numiţi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş; un cadru didactic este formator naţional.

      Şcoala are o colaborare foarte bună atât cu unităţile de învăţământ universitar ca Universitatea de Vest şi Universitatea Politehnica din Timişoara, cât şi cu firme şi agenţi economici activi pe piaţa muncii din regiune.

      Rezultatele acumulate de-a lungul timpului au facut ca liceul să-şi găsească locul printre unităţile şcolare cu cele mai bune performanţe şcolare din judeţ şi chiar din ţară