Şcoala 20; Gradinita PP8
         Prezentare
         Misiunea şcolii
         Corpul profesoral
         Priorităţi
EVALUARE NATIONALA - CLASA a VIII-a - iunie 2021
Istoric
         Cartier Ciarda Roşie
         Şcoala ieri şi azi

Obiective
         Obiective curriculare
         Obiective financiare
         Alte Obiective

Info
         Comisii, catedre
        
Galerie foto
         Excursie
         Activitati
         Scoala
         "20 PE VAL"
        

Şcoala Gimnazială nr. 20 Timisoara


Şcoala 20 ieri şi azi


 


     Cele mai vechi documente care atestă existenţa şcolii, datează din 1928. Conform acestora şcoala se numea Şcoala Primară de Stat Moşniţa Nouă, colonia Ciarda Roşie. Aceasta funcţiona cu 2 clase, o clasa I, în care erau înscrişi 24 de elevi şi o clasa a II-a cu 26 de elevi înscrişi. Director şi învăţător, în acelaşi timp, era Zahradnyik Gheza, iar limba de predare limba maghiară
     Din 1930 instituţia a început să funcţioneze cu 7 clase. Majoritatea elevilor erau maghiari, germani, însă au fost înscrişi şi români veniţi din jud. Arad, Bihor, Hunedoara, Severin, Baia ş.a ., iar limba de predare în acele vremuri era limba maghiară. Tot în 1930 funcţia de director a fost preluată de Ştefan Krepelka, care a condus destinele şcolii, în vremuri tulburi, pâna în 1945.
     În 1947 denumirea şcolii a devenit Şcoala Primară de Stat cu limba de predare în limba maghiara-colonia Banski - jud. Timiş-Torontal.
     Începând cu anul 1950 şcoala are şi secţia română, fiind înscrişi 23 de elevi la secţia română şi 33 de elevi la secţia maghiară. Din 1952 cartierul Ciarda Roşie, unde se află situată şcoala, este integrat oraşului Timişoara, iar şcoala devine Şcoala elementară de 4 ani nr. 6 Ciarda Roşie. În tot acest interval de timp (1928-1972) şcoala a funcţionat în clădirea veche a şcolii, unde în prezent se găseşte sala de sport şi Grădiniţa cu Program Normal nr. 6 Timişoara.
     În 1973 au început lucrările de construcţie pentru actuala clădire a şcolii, cu parter şi etajul 1, 8 săli de clasă şi 2 laboratoare. Din acelaşi an, denumirea şcolii a devenit Şcoala Generală nr. 20 Timişoara. Numărul elevilor a crescut constant în această perioadă, fapt datorat extinderii oraşului prin ridicarea a două noi cartiere în vecinătate, cartierul industrial Calea Buziaşului şi Zona Soarelui, însă în 1986 a fost desfinţată secţia maghiară a şcolii, limba de predare rămânând doar limba română.
     După înlăturarea regimului comunist în 1989, numele şcolii este din nou schimbat în Şcoala cu clasele I-VIII nr. 20 Timişoara. În 1997 odată cu înfiinţarea Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 30, în Zona Soarelui, o parte din clasele şi elevii şcolii au fost preluaţi de această nouă unitate de învăţământ.
     Din 2006 şi până în prezent, şcoala funcţionează ca structură a Colegiului Tehnic Electrotimiş Timişoara.


Profesor Loredana PALFALVI

 


© 2008 - 2022 Şcoala Gimnazială nr. 20 Timişoara, structură a Liceului Tehnologic Electrotimiş, Timişoara                

"Ceea ce vrem să vedem este că aleargă copilul după cunoaştere şi nu cunoaşterea după copil"
George Bernard Shaw